Potvrzení k daním

Vážení rodiče,

stáhněte a vytiskněte si níže uvedený formulář, který vyplněný donesete do MŠ k potvrzení dne 17.1.2021. Do dokumentu NEVYPISUJTE ČÁSTKU, tu Vám vyplní paní ředitelka podle docházky Vašeho dítěte do MŠ – v částce je zohledněno osvobození od placení školkovného v jarní covidové vlně i změna ceny školkovného po letních prázdninách.

Potvrzení daně 2021.DOC
Potvrzení daně 2021.PDF

Úvodní schůzky v MŠ

Vážení rodiče,

jak je již zvykem, hned na začátku září proběhnou v MŠ úvodní schůzky. Tentokrát se budou konat 2.9.2021 v 16:15, a to ve třídách:
=>Krtečků (pro všechny z Krtečků a Kuřátek)
=> Soviček (pro všechny ze Soviček a Motýlků)

Otevření MŠ 12.4.2021

Z rozhodnutí vlády se 12.4.2021 mateřská škola otevírá pro děti:

- s povinným předškolním vzděláváním
– jejichž rodiče pracují v IZS, pedagogy, pracovníky v soc. službách apod.
– navštěvující třídu zřízenou podle §16 školského zákona (třída Motýlků)

Dle vládního nařízení budou všechny děti při příchodu do MŠ každé pondělí a čtvrtek testovány antigenními neinvazivními testy.

Stravování v době lock-downu

Vážení rodiče,

školní jídelna při ZŠ Měšťanská umožňuje odebírat obědy za následujících podmínek, které vycházejí z níže přiložené metodiky MŠMT:

 • je možné odebírat pouze oběd,
 • z ekonomických důvodů školní jídelna poskytne tuto možnost dětem a zaměstnancům MŠ při minimální počtu deseti (10) zájemců,
 • přihlášení bude platit po celou dobu uzavření MŠ,
 • školní jídelna také nabízí možnost odebírat oběd IV. kategorie za Kč 63,- (bez limitu minimálního počtu porcí).

V případě zájmu o obědy, popř. o více informací se obraťte na školní jídelnu na následujících kontaktech:

 • Šárka Fiedlerová, vedoucí ŠJ: Sarka.Fiedlerova(zavináč)zsmestanska.cz
 • Oleksandra Nazaruk, administratní pracovník: stravne(zavináč)zsmestanska.cz nebo Oleksandra.Nazaruk(zavináč)zsmestanska.cz

Z organizačních důvodů je výdejna stravy mateřské školy uzavřena. Vyzvedávat stravu je možné na ZŠ Měšťanská 21, Brno.

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), článek 2:

Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

 

 

UZAVŘENÍ MŠ

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

NA ZÁKLADĚ TOHOTO ROZHODNUTÍ JE MŠ NYNÍ UZAVŘENA.

Potvrzení k daním

Vážení rodiče,

v sekci „DOKUMENTY“ nebo na konci tohoto příspěvku si stáhněte formulář, který vyplněný donesete do MŠ k potvrzení. Do dokumentu NEVYPISUJTE ČÁSTKU, tu Vám vyplní paní ředitelka podle docházky Vašeho dítěte do MŠ – v částce je zohledněno osvobození od placení školkovného v jarní covidové vlně (duben, květen) i změna ceny školkovného po letních prázdninách.

Potvrzení daně 2020.PDF
Potvrzení daně 2020.DOC

Školka v přírodě

Vážení rodiče,

Pokud bude příznivá situace, rády bychom i letos realizovaly školku v přírodě. Obdobně, jako v předchozích letech, i nyní plánujeme spolupracovat se sportovní agenturou OUTDOOR WAVE, která obohatí program o různé neobvyklé aktivity (bubble-fotbal, paddleboardy, skákací hrad, lanové překážky apod.), vše pod dohledem zkušených a odborných instruktorů. Proto Vás prosíme o zapsání Vašeho dítěte do tabulky na nástěnce v šatně MŠ v případě zájmu o tuto akci nejpozději do 31.1.2021. Pokud si nejste jisti, zda Vaše dítě ŠvP zvládne, poraďte se s třídními učitelkami.

Nový školní rok 2020/2021

KORONAVIRUS:

Vážení rodiče,

seznamte se prosím s manuálem pro současnou koronavirovou situaci: Manuál-covid.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

Informativní schůzky pro rodiče všech dětí proběhnou vždy v dané třídě v následujících termínech:

1.9.2020 v 16:15Motýlci, Sovičky

2.9.2020 v 16:15Kuřátka, Krtečci

Na schůzce je důležitá účast vždy aspoň jednoho rodiče. Dostavte se prosím bez dětí! Dále je povinné mít na schůzce nasazenou roušku.

Covid-ošetřovné

Vážení rodiče,

od 15. května 2020 spustila ČSSZ online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím můžete požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci. A to nejen v případě ošetřovného, ale i o nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. Formulář je dostupný na stránkách ČSSZ.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30.6.2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny; také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

Změna organizace zápisu do MŠ

Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

 • Doložení řádného očkování dítětestačí čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího průkazu, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.
 • Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT doporučuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců.
 • Čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/
 • Termín sběru přihlášek zůstává zachován – tzn. proběhne 4. a 5. května 2020. 

Více informací naleznete v následujících odkazech:

PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

Na základě rozhodnutí ÚMČ Brno-Tuřany je provoz školky přerušen s účinností od 17.3. 2020 do odvolání.

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku - dokument ke stažení

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz základních škol a nařízením Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol a dle sdělení 1. náměstka primátorky města Brna Ing. Petra Hladíka Vás osvobozuji od úplaty za předškolní vzdělávání počínaje 1. dubna 2020 do odvolání.

 

EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINKY:
V případě zájmu o tento kroužek pro předškoláky se zapisujte do tabulky na nástěnce v šatně do 25.10.2019. Cenka kroužku 550 Kč, probíhá jednou za 14 dnů ve středu v čase 16:00-17:00, účast rodiče nutná, určeno pro děti, které půjdou v následujícím školním roce do ZŠ.

BUBU DEN:
ve středu 23.10.2019 v 16:00 na zahradě MŠ (za nepříznivého počasí v pohybové místnosti). S sebou DÝNI na vydlabávání a potřebné nástroje, PŘÍRODNINY na zdobení a dobrou náladu. Šikovné a ochotné maminky poprosíme o nějakou drobnost na zub :-)

——————————————————————————————————————–

FOCENÍ:
10.10.2019 v 7:30 proběhne v MŠ vánoční focení. Náhled fotky najdete na nástěnce v šatně dětí. Prosíme přizpůsobte oblečení na fotku danému pozadí.

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Na nástěnce v šatně se prosím zapisujte v případě zájmu o školku v přírodě, která obvykle probíhá v květnu.

BRIGÁDA:

brigáda

INFORMAČNÍ SCHŮZKY pro rodiče

Informativní schůzky se týkají RODIČŮ VŠECH DĚTÍ a proběhnou vždy v DANÉ TŘÍDĚ. Prosíme o účast BEZ DĚTÍ.

MOTÝLCI – uterý 3.9.2019 v 16:15

SOVIČKY – čtvrtek 5.9.2019 v 16:15

KUŘÁTKA – pondělí 9.9.2019 v 16:15

KRTEČCI – úterý 10.9.2019 v 16:15

Prázdninový provoz

PROSÍME RODIČE, JEJICHŽ DĚTI NEBUDOU DO MŠ V ČERVENCI CHODIT, ABY SI VYKLIDILI SKŘÍŇKY VČETNĚ PAPUČÍ A UVOLNILI JE PRO DĚTI Z JINÝCH ŠKOLEK (PŘEDEJDETE TAK PROBLÉMŮM S DOHLEDÁVÁNÍM VĚCÍ PŘI NÁSTUPU DO MŠ V ZÁŘÍ). DĚKUJEME

ŠKOLNÉ (ČERVENEC):

 • PLATÍTE POUZE V PŘÍPADĚ DOCHÁZKY DO MŠ
 • 300 Kč splatných do 15.6.2019
 • účet MŠ: 27-7495440287/0100
 • variabilní symbol Vašeho dítěte

STRAVA (ČERVENEC):

 • ze ZŠ Masarova
 • 39 Kč/den (8 Kč přesnídávka, 23 Kč oběd, 8 Kč svačina)
 • spočítejte si částku podle docházky Vašeho dítěte do MŠ
 • uhradit do 28.6.2019
 • účet: 46231621/0100
 • do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

Termín: 6.5.-10.5.2019
Místo: hotel Medlov

Prosíme o uhrazení zálohy 1500 Kč (z  celkové částky 3000 Kč). Zálohu posílejte na účet mateřské školy do 29.3.2019. Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a ŠVP (např. Boženka Nováková, ŠVP).

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

11.4.2019 v 16:00 ve třídě SOVIČKY

Schůzky se zúčastní pouze RODIČE (bez dětí), jejich dítě je na školku v přírodě nahlášené.

VÁNOČNÍ KONCERT V MŠ

Vážení rodiče,

chtěly bychom Vás s dětmi pozvat na náš 1. Vánoční koncert, který
se bude konat dne 12.12. 2018 v 16:00 na zahradě mateřské školy.
Při této příležitosti společně rozsvítíme vánoční strom, zahřejeme se
lahodným punčem a poté se přesuneme do tříd na vánoční dílničky.

Na vánoční dílničky vybíráme 50,-. Kdo se bude chtít zúčastnit
dílniček, prosíme o přinesení této částky do 7.12. 2018 p.uč. na třídě.
Peníze budou využity na materiál a co zbyde, nakoupí se občerstvení
do tříd.

Těšíme se na společné odpoledne s Vámi :-)

EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINKY

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 31.10.2018 V 16:00 VE TŘÍDĚ SOVIČEK.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin, rozpis najdete na nástěnce v šatně dětí (včetně termínů lekcí).  Prosíme o donesení částky 550 Kč (pokud možno přesně) do první lekce (dle vaší skupiny). Cena pracovních sešitů je 480 Kč, zbytek bude použit na odměny v jednotlivých hodinách.

Dotazník spokojenosti

Dotazník prosím vyplňte a vhoďte do připravené krabice na okně v šatně dětí v MŠ do konce října. Pokud jste dotazník někde založili a máte zájem o jeho vyplnění, můžete si ho zde stáhnout a vytisknout: Dotazník.

Vánoční focení

Citace

Vánoční focení proběhne v MŠ 25. 10. 2018 v dopoledních hodinách. Vzor fotografií naleznete na nástěnce v dětské šatně, nachystejte tedy dětem vhodné oblečení.

BUBU DEN

Citace

 • Termín: 17.10.2018 v 16:00
 • S Sebou:  dýni, nástroje a vydlabávání, přírodniny na ozdobení.
 • Šikovné maminky prosíme o něco drobného na zub.
 • Strašidelný kostým: děti mohou být v kostýmu už v rámci dopoledního programu
 • Drakiáda: pokud bude i nadále přát počasí, přemístíme se se zájemci po dlabání dýní na pole za MŠ, kde budeme společně pouštět draky

AKTUALITY z nástěnky

Citace

 • DOPLATEK – ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
  Na účet školky (27-7495440287/0100) prosím posílejte doplatek ve výši 1300 Kč, jméno dítěte uveďte do zprávy pro příjemce.
 • TANEČKY – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
  Závěrečné vystoupení tanečků se bude konat v pondělí 28.5.2018 v 15:30 v pohybové místnosti MŠ. Bude se jednat o poslední hodinu kroužku tanečků, lekce ve čtvrtek 31.5.2018 SE RUŠÍ!
 • 28.5.2018 se RUŠÍ SKŘIVÁNEK
  Důvodem je závěrečné vystoupení tanečků. Lekce bude nahrazena v dopoledních hodinách. O náhradním termínu budete informování na nástěnce MŠ.
 • FOTKY DĚTÍ
  Hotové fotky dětí si vyzvedávejte u třídních učitelek.
  - fotky jednoho dítěte – 300 Kč
  - společné fotky sourozenců – 340 Kč
  - doplňkový balíček – 100 Kč
 • TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ
  Tablo našich předškoláků je vystaveno v tuřanském květinářství (ulice Revoluční, vedle restaurace Tuřanská Beseda)

!!! NOVÉ FOCENÍ TŘÍD !!!

Citace

NOVÉ FOCENÍ TŘÍD PROBĚHNE VE ČTVRTEK 17.5.2018 V 11:00 V MŠ.

Protože se fotografie tříd z minulého focení nepovedly (děti se nedívaly do foťáků, neusmívaly se atd.), proběhne focení znovu. Nachystejte prosím dětem do skříněk OBLEČENÍ VHODNÉ PRO TUTO AKCI.

NEJBLIŽŠÍ AKCE A AKTIVITY

Citace

SKŘIVÁNEK – UKÁZKOVÁ HODINA
         - v pondělí 23.4.2018 v 15:30 ve třídě Krtečků
         - nachystat VHODNÉ OBLEČENÍ

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
         - v úterý 24.4.2018 v 15:45 v MŠ

FOCENÍ – jednotlivci i celé třídy
         - ve čtvrtek 26.4.2018 od 8:00
         - nachystat VHODNÉ OBLEČENÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
         - ve čtvrtek 26.4.2018 v 16:00
         - zahrada MŠ
         - S sebou: masku pro děti i dospělé, špekáčky na opékání, něco malého na zub

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
- v sobotu 28.4.2018 dopoledne

         - vybrané děti z Kuřátek a Motýlků (podrobné informace osobně)

Letní provoz v MŠ

Citace

Vážení rodiče,

Naše školka bude v době letních prázdnin otevřena v době od 2.7. do 20.7. 2018.  Přihlaste své děti do MŠ nejpozději do 20.4.2018 – děti zapisujte do tabulky na nástěnce v MŠ. Přihlášení dětí je závazné. Pokud své dítě do MŠ nezapíšete, bude volné místo obsazeno dětmi z jiných MŠ!

Setkání u vánočního stromu

Citace

Vážení rodiče,

na této akci vystoupí i naše děti. Pásmo se učí všechny děti, proto jste všichni srdečně zváni. Děti si vyzvedněte ve školce a ke stromečku je doveďte. Paní učitelky NEBUDOU DĚTI PŘEVÁDĚT.

Těší se na Vás kolektiv MŠ

Zpívání pod vánočním stromem

Přerušení provozu v době vánočních svátků

Citace

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že dle §3, odst.2), vyhlášky č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, bude přerušen provoz Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace v době 27.12.2017-2.1.2018. Provoz bude zahájen 3.1.2018.

Bc. Andrea Bartlová, ředitelka MŠ

Novinky z nástěnky

Citace

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

 • Termín: 21.-25.5.2018 POZOR ZMĚNA 4-8-.6.2018
 • opět ve spolupráci s agenturou OUTDOOR WAVE
 • prosíme zájemce o tuto akci, aby se zapisovali do tabulky na nástěnce

BUBU DEN:

 • Termín: 12.10.2017 v 16:15
 • Místo konání: zahrada MŠ (v případě špatného počasí „pohybová místnost“)
 • S sebou: DÝNI + nástroj na vydlabávání, přírodniny na ozdobení
 • V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH KARNEVAL – DEJTE DĚTEM MASKU

EDUKATIVĚ-STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

 • Termín: středa jednou za 14 dnů v 16:00-17:00
 • cena 500-600 Kč za 5 pracovních sešitů (podle počtu nahlášených účastníků dává dodavatel slevu)
 • Začneme v listopadu
 • zájemci se zapisujte do tabulky na nástěnce NEJPOZDĚJI DO 20.10.

Informační schůzka

Citace

Informační schůzka pro VŠECHNY rodiče se uskuteční ve středu 6.9.2017 v 16:15 v MŠ.

Na schůzku přijďte prosím BEZ DĚTÍ!!!

Těšíme se na viděnou,

kolektiv MŠ

Co nás ještě letos čeká?

Citace

Níže uvedený seznam se může změnit, bude průběžně doplňován.

 • Keramická dílna16.5.2017 v 16:15 v MŠ (akce pro předškoláky odcházející do ZŠ a jejich rodiče)
 • Nábor ze ZUŠ - 17.5.2017 v 9:00, obor výtvarka
 • Besídka motýlků – 17.5.2017 v 16:00
 • Tanečky Vystoupení – 18.5.2017 v 15:30 v MŠ
 • Skupinové focení – 31.5.2017 v 8:00 (focení po třídách)
 • Vystoupení soviček – 6.6.2017 v 9:00 v domově pro seniory
 • Výlet do ZOO Brno (Motýlci a Sovičky) – 8.6.2017 celodenní
 • Besídka Soviček – 7.6.2017 v 16:00
 • Besídka Kuřátek8.6.2017 v 16:00 PŘESUNUTO NA 15.6.2017
 • Interaktivní výstava na Špilberku (Sovičky) – 14.6.2017 celodenní
 • Dědečkův dvoreček (Motýlci a Kuřátka) – 14.6.2017 – výukový program
 • Besídka Krtečků – 14.6.2017 v 16:00
 • Výlet do lamacentra – 20.6.2017 (celodenní výlet)
 • Pasování předškoláků a spaní v MŠ – 28.6.2017

Divadlo v MŠ

Citace

V úterý 11.4.2017 proběhne v MŠ divadelní vystoupení s názvem „Písnička je lék“. Toto divadlo začíná v 8:00, proto prosíme přiveďte děti do školky do 7:45.

Děkujeme

FOTOGRAF V MŠ

Citace

V úterý 28.2.2017 navštíví MŠ fotograf. Focení bude probíhat od 10:00 v pohybové místnosti. Z časových důvodů není možné tentokrát fotit s dětmi jejich sourozence, kteří nenavštěvují naši školku. Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby dětem do skříněk slušné oblečení na focení. Vzor fotografií najdete na nástěnce v šatně MŠ.

Advent ve školce

Citace

V době vánočních svátků bude provoz mateřské školy přerušen od 23.12.2016 do 2.1.2017. Nástup do MŠ 3.1.2017.

 • 25.11.2016 – Vystoupení dětí z MŠ při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Tuřanech
 • 5.12.2016Mikulášská nadílka
 • 6.12.2016KRTEČCI Vánoční dílna
 • 7.12.2016 – 9:00 Pohádka v MŠ – muzikoterapie
 • 8.12.2016MOTÝLCI Vánoční besidka a vánoční dílna
 • 13.12.2016SOVIČKY Vánoční besídka a vánoční dílna
 • 15.12.2016KRTEČCI dopolední vystoupení v Domově pro seniory v Tuřanech
 • 15.12.2016KRTEČCI Vánoční besídka
 • 15.12.2016KUŘÁTKA Vánoční besídka a vánoční dílna
 • 16.12.2016 – 9:00 pohádka v MŠ, Divadlo Úsměv – Krakonošovy Vánoce
 • 20.12.2016 – předškoláci na návštěvě v ZŠ (dopoledne)
 • 21.12.2016Vánoční nadílka
 • 22.12.2016Irské tance pro děti (dopoledne)

Vánoční focení

Citace

8.11.2016 v 9:30 proběhne v mateřské škole VÁNOČNÍ FOCENÍ. Prosíme rodiče, aby dětem do skříněk nachystali slušné oblečení.

BUBU den

Citace

Přijďte si se svými dětmi vydlabat dýni :-)

 • KDY: pondělí 24.10.2016 v 16:15
 • KDE: pohybová místnost v MŠ
 • S SEBOU: dýni, zdobení, nástroje na vydlabávání a vyřezávání

Šikovné maminky bychom chtěli požádat o něco dobrého na zub :)

dýně

Peníze na akce, divadlo v MŠ

Citace

PENÍZE NA AKCE

pondělí 17.10. v čase 15:15 – 16:15 bude paní Juráková opět vybírat 600 Kč na akceProsíme všechny, kteří tento příspěvek nezaplatili v dopoledním záříjovém termínu, aby tak učinili nyní. Děkujeme.

 

KUK a CUK

Ve čtvrtek 13.10. v 10:00 navštíví MŠ divadlo se svoji podzimní pohádkou.

SCHŮZKA PRO RODIČE

Citace

DNE 31.8.2016 V 16:00 SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE USKUTEČNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE. Na schůzku se prosím dostavte BEZ DĚTÍ.

Těší se na Vás kolektiv MŠ :)

TABLO

Citace

Tablo našich předškoláků si můžete prohlédnout v ELEKTRO ZIKMUND naproti restauraci Tuřanská beseda.

FOCENÍ

Citace

8.4.2016 navštíví mateřskou školu fotograf z agentury Fotodienst. Děti se budou fotit jak jednotlivě, tak celé třídy. NEZAPOMEŇTE DÁT DĚTEM DO SKŘÍNĚK VHODNÉ OBLEČENÍ K FOCENÍ. Více informací o focení naleznete na nástěnce v šatně MŠ.

Dubnové aktivity

Citace

4.4. v 9:30 POHÁDKA PLNÁ LIDOVÝCH TANCŮ

 • Pohádkové pásmo plné lidových tanců půjdeme s dětmi shlédnout na Orlovnu do Tuřan
 • Příchod do MŠ nejpozději v 8:00
 • odchod na Orlovnu po svačině, návrat na oběd
 • s sebou pouze dobrou náladu (batůžky neponeseme)

7.4. v 8:00 ANGLIČTINKA

 • z organizačních důvodů (páteční focení) je lekce Angličtinky přesunuta na čtvrtek. Další lekce budou probíhat opět v pátek.

8.4. FOCENÍ

 • Jarní focení jednotlivých dětí i celých tříd se bude konat v dopoledních hodinách v mateřské škole.
 • Více informací na nástěnce v šatně MŠ
 • Připravte prosím dětem do skříněk vhodné oblečení

ZIMNÍ AKADEMIE ZRUŠENA

Citace

Vážení rodiče,

velmi se omlouváme, ale pro velkou nemocnost dětí jsme nuceni zimní akademii zrušit. Z celkového počtu 70 dětí je v současné době zdravých pouze 25. V tomto počtu bohužel nejsme schopní připravovaná představení realizovat.

Děkujeme za pochopení,

kolektiv MŠ