Stravování

 Od školního roku 2020/2021 pro Vaše děti nově dodává stravu školní jídelna v ZŠ Měšťanská

Z důvodu zdražování potravin je školní jídelna nucená reagovat a upravit cen stravného následovně: Ceny stravného k 1.4.2022

  1. Placení obědů: nejpozději do 20. kalendářního dne v předchozím měsíci (číslo účtu: 14838621/5500)
  2. Odhlašování obědů: prostřednictvím webového systému školní jídelny, e-mailové adresy stravne@zsmestanska.cz, nebo na telefonních číslech 533 433 323, 533 433 324, vždy do 11:00 předcházejícího dne
  3. Vyzvedávání obědů: pouze první den nemoci do vlastních jídlonosičů v čase 11:00-11:15, další dny je NUTNÉ STRAVU ODHLÁSIT.

Aktuální jídelníček najdete zde: jídelníček