Třídy

Kuřátka:
   • Simona Klíčová, DiS.
   • Bc. Marcela Novotná

Krtečci:
   • Bc. Andrea Bár
   • Eva Stehlíková, DiS.

Sovičky:
    Bc. Veronika Hiclová, DiS.
   • Mgr. Eliška Kelblová

Motýlci (logopedická třída):
    Mgr. Pavla Hoffmannová (logopedka)
   • 
Bc. Anna Jenčíková
   • Bc. Gabriela Záveská

Do logopedické třídy jsou zařazeny děti s různou formou narušené komunikační schopnosti na základě doporučení z SPC Veslařská, se kterým úzce spolupracujeme. Těmto dětem se věnují 2 kvalifikované logopedky, které s nimi v rámci výchovně-vzdělávacího procesu denně pracují na rozvoji komunikačních schopností a to jak individuálně, tak skupinově. Logopedické chvilky trvají 10-15 minut (záleží na aktuální formě dítěte). Péče je věnována i rozvoji všech ostatních složek osobnosti jednotlivých dětí, a to individuálně a v takovém rozsahu, aby mohly být děti co nejdříve zařazeny mezi ostatní děti.
Logopedka z SPC Veslařská naši třídu pravidelně navštěvuje a u všech dětí realizuje 2x ročně kontrolní logopedické vyšetření. Našim logopedkám pak v případě potřeby poskytuje potřebné rady, aby péče o Vaše děti byla co nejlepší. V případě potřeby je možné zajistit dětem i psychologické vyšetření.