Mateřská škola, Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“  (Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Tento citát správně vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní výchova a výuka. Cílem našeho pedagogického týmu je vytvořit prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit skvěle a uvolněně. Každý den se odehrává dle stejného harmonogramu. Nicméně i přesto můžeme zaručit, že každá chvíle strávená v naší mateřské škole bude pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní. To vše pořád dokola a přece pokaždé jinak.

Mateřská škola sídlí v zrekonstruované budově, takže prostředí všech tříd je nové a krásné. Třídy jsou vybavené novým nábytkem, pravidelně také obnovujeme a doplňujeme zásoby her a hraček, takže se nemůže stát, že by se dětem něco omrzelo a tak se nudily. Tři třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, která je ve výchovně-vzdělávacím procesu učitelkami hojně využívána a u dětí se těší velké oblibě. V podkroví byla při rekonstrukci vybudována pohybová místnost, kterou hojně a rádi využíváme zvláště v případě nepříznivého počasí. V této „herně“ mají děti dost prostoru na pohyb a vybití energie.

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťuje kolektiv mladých, kvalifikovaných učitelek, které mají stále chuť si své vzdělání doplňovat na různých školeních a kurzech. K dětem přistupují citlivě, laskavě a berou ohledy na jejich individuální potřeby i schopnosti.

Ve školním roce 2016/2017 se naše mateřská škola zapojila do projektu OP VVV (operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) vyhlášené MŠMT ČŘ s projektem Blíže k dětem.

projekt   Blíž k dětem

 Od ledna 2018 je naše mateřská škola Centrem kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Mateřská škola nabízí:

  • heterogenní třídy s menším počtem dětí (maximálně 19 dětí ve třídě),
  • seznamování dětí s existencí anglického jazyka v průběhu výchovně-vzdělávací činnosti,
  • kroužek keramiky přímo v MŠ – máme novou pec na vypalování výrobků,
  • tancování pod vedením profesionálních lektorů z TS Kometa Brno,
  • pěvecký sbor Skřivánek
  • edukativně-stimulační skupiny,
  • samostatnou logopedickou třídu pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků – logopedů, péči o děti s narušenou komunikační schopností i v běžných třídách,
  • školy v přírodě, divadla, výlety po městě Brně za kulturou, celodenní výlety mimo město Brno, spaní v mateřské škole, akce s rodiči…