Stravování

 Od školního roku 2015/2016 pro Vaše děti nově dodává stravu Školní jídelna Horní. 

  1. Placení obědů: nejpozději do 25. kalendářního dne v předchozím měsíci (číslo účtu: 13632621/0100)
  2. Odhlašování obědů: prostřednictvím webového systému školní jídelny nebo na telefonním čísle 543 211 871
  3. Vyzvedávání obědů: pouze první den nemoci do vlastních jídlonosičů v čase 11:00-11:15, další dny je NUTNÉ STRAVU ODHLÁSIT