Třídy

Kuřátka:
   • Simona Klíčová, DiS.
   • Bc. et Bc. Darja Nevřivá

Krtečci:
   • Bc. Andrea Bár
   • Klára Haluzová

Sovičky:
    Bc. Veronika Hiclová, DiS.
   • Bc. Veronika Voleská, DiS.

Motýlci (logopedická třída):
    Mgr. Pavla Hoffmannová
   • M
gr. Anna Kučerová

Do logopedické třídy jsou zařazeny děti s různou formou narušené komunikační schopnosti na základě doporučení z SPC Veslařská, se kterým úzce spolupracujeme. Těmto dětem se věnují 2 kvalifikované logopedky, které s nimi v rámci výchovně-vzdělávacího procesu denně pracují na rozvoji komunikačních schopností a to jak individuálně, tak skupinově. Logopedické chvilky trvají 10-15 minut (záleží na aktuální formě dítěte). Péče je věnována i rozvoji všech ostatních složek osobnosti jednotlivých dětí, a to individuálně a v takovém rozsahu, aby mohly být děti co nejdříve zařazeny mezi ostatní děti.
Logopedka z SPC Veslařská naši třídu pravidelně navštěvuje a u všech dětí realizuje 2x ročně kontrolní logopedické vyšetření. Našim logopedkám pak v případě potřeby poskytuje potřebné rady, aby péče o Vaše děti byla co nejlepší. V případě potřeby je možné zajistit dětem i psychologické vyšetření.