Personál mateřské školy

Kolektiv MŠ

Bc. Andrea Bartlová, ředitelka mateřské školy

Mgr. Pavla Hoffmannová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Mgr. Anna Kučerová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Klára Haluzová, učitelka

Bc. Veronika Hiclová, DiS., učitelka

Simona Klíčová, DiS., učitelka

Veronika Voleská, DiS., učitelka

Bc. Darja Nevřivá, učitelka na částečný úvazek

Šárka Trtková, asistent pedagoga

Hana Krejčí, školnice

Miroslava Staňková, provozní, uklízečka

Bc. Marcela Novotná, učitelka – mateřská dovolená