Personál mateřské školy

Pedagogický sbor - čarodějnice

Bc. Andrea Bár, ředitelka mateřské školy

Mgr. Pavla Hoffmannová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Mgr. Anna Kučerová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Klára Haluzová, učitelka

Bc. Veronika Hiclová, DiS., učitelka

Simona Klíčová, DiS., učitelka

Bc. Veronika Voleská, DiS., učitelka

Bc. et Bc. Darja Nevřivá, učitelka na částečný úvazek

Hana Krejčí, školnice

Miroslava Staňková, provozní, uklízečka

Bc. Marcela Novotná, učitelka – mateřská dovolená