Personál mateřské školy

Kolektiv MŠ

Bc. Andrea Bár, ředitelka mateřské školy

Mgr. Pavla Hoffmannová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Mgr. Anna Kučerová, logopedka, učitelka v logopedické třídě

Klára Haluzová, učitelka

Bc. Veronika Hiclová, DiS., učitelka

Simona Klíčová, DiS., učitelka

Bc. Veronika Voleská, DiS., učitelka

Bc. et Bc. Darja Nevřivá, učitelka na částečný úvazek

Šárka Gabrhelová, školní asistent

Hana Krejčí, školnice

Miroslava Staňková, provozní, uklízečka

Bc. Marcela Novotná, učitelka – mateřská dovolená