PROJEKTY

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (odkaz)Rovný přístup k dětem

Blíže k dětem:

 Blíž k dětem 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (odkaz):

 Akční plán rozvoje vzdělávání     

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ (odkaz):

 

 

 

 

 

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ