PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

Na základě rozhodnutí ÚMČ Brno-Tuřany je provoz školky přerušen s účinností od 17.3. 2020 do odvolání.

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 10. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz základních škol a nařízením Rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17. 3. 2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol a dle sdělení 1. náměstka primátorky města Brna Ing. Petra Hladíka Vás osvobozuji od úplaty za předškolní vzdělávání počínaje 1. dubna 2020 do odvolání.

 

Pokud si chcete zažádat o ošetřovné, stáhněte si následující formuláře, který už je od mateřské školy vyplněný, a pokračujte podle níže doporučeného postupu.

Doporučený postup pro podávání žádosti o ošetřovné při přerušeném provozu MŠ

Žádost o ošetřovné (str.1) Žádost o ošetřovné (str. 2)